pl
A A A

 

Witamy na stronie projektu DARe-Learning:

Podnoszenie świadomości niepełnosprawności wśród nauczycieli akademickich poprzez zdalne nauczanie,

Oferujemy tu nauczycielom akademickim możliwość poszerzenia swoich kompetencji zawodowych w zakresie nowoczesnych metod kształcenia osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

Podczas projektów DARE i DARE 2 przygotowaliśmy szkolenia stacjonarne dla nauczycieli akademickich, a w trakcie projektu DARe-Learning powstał bezpłatny kurs zdalnego nauczania. Oddanie tego narzędzia w Państwa ręce jest możliwe dzięki dofinansowaniu z programu „Uczenie się przez całe życie” oraz wkładowi finansowemu czterech znakomitych europejskich ośrodków akademickich

-Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. To wiedza i doświadczenie tych uczelni posłużyły do stworzenia naszego e-learningu.

Kurs ten opracowany jest przez pracowników Biur ds. Osób Niepełnosprawnych funkcjonujących na tych uczelniach, ale także przez samych nauczycieli akademickich z tymi biurami współpracujących. Każda wersja językowa uwzględnia specyfikę kraju, w którym ten język obowiązuje, choć wiele informacji ma charakter uniwersalny i można je wykorzystać w dowolnym obszarze kulturowym.

Do skorzystania z tego nowatorskiego narzędzia zapraszamy także nauczycieli ze wszystkich typów szkół niebędących uczelniami wyższymi. Przejście tego szkolenia z całą pewnością pozwoli Państwu lepiej pracować z niepełnosprawnymi uczniami/studentami, jeśli już są lub kiedyś będą w Państwa klasie/grupie.

Platformę zdalnego nauczania w wersji dostępnej dla wszystkich użytkowników, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, opracowało Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Portal edukacyjny DARe-Learning spełnia międzynarodowe standardy dostępności WCAG.