cz
A A A

 Jak používat platformu? 

 

Distanční vzdělávání je internetová aplikace sloužící k vytvážení vzdělávácích materiálů a k výuce. Slouží školiteli i účastníkovi kurzu a poskytuje jim nástroje ke vzájemné komunikaci, skupinové práci a testování znalostí.  Tento návod je pouhým úvodem k tomu jak využívat základní mechanismy této platformy.

První přihlášení

1. První přihlášení

Do platformy se můžete přihlásit pomocí formuláře v pravém horním rohu. Během přihlášení uveďte zadané uživatelské jméno a heslo. 

Během prvního přihlášení budete požádáni, abyste si změnili heslo z důvodu většího zabezpečení.  Heslo následně znovu potvrdíte.

Po úspěšném přihlášení se automaticky otevře domovská stránka se všemi kurzy zpřístupněnými pro uživatele.

Při neúspěšném přihlášení se na obrazovce objeví odkaz, který přesměruje uživatele na změnu hesla. Po vložení uživatelského jména nebo emailové adresy, obdržíte automatickou zprávu. Pro získání nového hesla se musí uživatel řídit návodem obsaženým ve zprávě. 

moje kurzy

 

2. Moje kurzy

Kurzy přístupné jednotlivým uživatelům se zobrazí na domovské stránce platformy pod záhlavím “Moje kurzy” a na pravé straně obrazovky v navigaci. Musíte kliknout na název kurzu. Zobrazí se předměty (zdroje, aktivity) vytvořené tvůrcem kurzu.

Některé kurzy obsahují např. stránky a knihy, jiné pomáhají při výměně názorů (fóra), další jako jsou testy, kontrolují nabyté dovednosti a znalosti. Všechny mohou být otevřeny, abyste se seznámili s jejich obsahem.

Uživatel se poté může vrátit na domovskou stránku kurzu nebo přejít na další možnosti.

 

 

 

 

 

3. Zprávy

Každý uživatel může zaslat zprávu jinému uživateli. Tyto zprávy jsou primárně určené k soukromé korespondenci. Jejich funkcionalita se nevztahuje na kurz, ve kterém se uživatel účastní, ale na jeho profil. Takto je možné komunikovat s ostatními uživateli zaregistrovanými i v jiných kurzech. Pomocí funkce “hledat” je možné najít jakoukoliv osobu.

Zprávy

 

 

 

 

 

 

Platforma následně uživatele upozorní na veškeré příchozí zprávy (včetně emailového oznámení, pokud uživatel není právě připojen) a uloží je do historie zpráv. 

Pro zaslání zprávy klikněte na Zprávy a poté vyberte jméno příjemce a napište zprávu do okna. 

 

4. Diskusní fóra

Diskusní forum je nástroj umožňující účastníkům kurzu vyměňovat si názory a komentáře. Jednotlivé fórum umožňuje vytvořit různá témata, kterým se také říká diskusní vlákna. Uživatel si může vytvořit vlastní téma a přidat názor k již existujícím tématům. Nové téma vytvoříte tak, že kliknete na “ Vytvořit nové diskusní téma”, Každé nové vlákno vyžaduje předmět a obsah vstupu.

Ne všechna fóra však uživateli umožňují vytvořit si vlastní téma. V běžném fóru může uživatel přidávat své příspěvky k tématu a komentáře k předchozím příspěvkům. Systém následně zveřejní zprávy s 30 minutovou prodlevou. Během této doby, můžete text upravovat. Systém pak každému z registrovaných účastníků fóra zašle emailovou zprávu o novém příspěvku.  

 

Diskusni fóra

 

 

 

 

 

 

O přihlašování do fóra rozhoduje osoba, která fórum založila.  V případě, že je přihlášení povinné, bude každý z účastníků do fóra zaregistrován a při každém novém příspěvku, obdrží email. Obvykle jsou registrovaná fóra využívána k projednávání důležitých organizačních záležitostí (jako jsou oznámení a zprávy). Z takovéhoto fóra se nemůžete odhlásit. 

Ve většině případů vedoucí fóra ponechá možnost přihlášení na účastnících (dobrovolné fórum). Po otevření fóra v “Nastavení” se objeví nabídka “ Správa fóra” s příkazem “Přihlásit se do fóra” nebo “Odhlásit se z fóra”. Rovněž je možné přihlásit se do fóra a to pokud do něj vložíte nějaký příspěvek nebo komentář.“

 

5. Využití platformy

Platforma schraňuje základní údaje o uživateli, např. jméno a příjmení a emailovou adresu, dodatečné údaje, např. místo a nastavení účtu. Celý tento soubor se nazývá profil uživatele. 

Kromě aktivit v kurzu může uživatel zasílat zprávy, spravovat blog, ukládat složky a nastavovat si svoji domovskou stránku. Tyto funkce jsou přístupné na úrovni uživatele profilu. 

Soubor příkazů vztahujících se k profilu můžete najít v nabídce “Navigace”  pod helsem “Můj profil”.

Využití platformy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatel může do platformy vložit svoji fotografii (avatara), která se zobrazí i ostatním uživatelům například při příspěvku do diskusního fóra, chatu nebo zpráv. Fotografii vložíte tak, že v Nastavení vyberete “Upravit profil” a dále “Vyberte složku”, čímž nahrajete fotografii a ta bude následně zaslána z vašeho počítače do platformy. Změny se potvrdí pomocí příkazu “Zmeň profil” ve spodní části obrazovky. Fotografie se uloží a zobrazí v profilu uživatele. Fotografie musí být ve formátu .jpg nebo .png. Na platformě bude zmenšena na velikost 100 x 100 pixelů.

 

6. Vzdělávací hry “Luboš a spol” 

Vzdělávací hry s názvem “Luboš a spol” byly vytvořeny na základě zkušeností čtyř vysokoškolských studentů a jejich pedagogů. Hlavními postavami jsou: Luboš, Kateřina, Tomáš a Marie, kteří skutečně existují a byla jim poskytnuta podpora během studia, díky které úspěšně absolvovali vysokou školu.

Účastníci kurzu mají za úkol dovést každého ze studentů k uspěšnému zakončení jednoho předmětu. Zápočty z výuky, které hlavní postavy získávají, znamenají úspěšné zvládnutí kurzu DARe-Learning pedagogem, který kurz absolvuje. Každá hra začíná příběhem o studentovi a popisem problémů, kterým musí čelit. Po přečtení úvodu má účastník za úkol vybrat nejlepší odpověď z nabízeného seznamu. Po jejím odkliknutí se na obrazovce objeví komentář k danému výběru a další úkol. V případě, že se opakovaně rozhodnete nesprávně a označíte špatnou odpověď, vracíte se opět na začátek celé hry.

 Přejeme vám hodně zdaru!

Vzdělávací hry “Luboš a spol”