cz
A A A

 

Inkluzivní vzdělávání


Proč jsou partneři konsorcia DARE přesvědčeni, že by se děti se zdravotním postižením měly učit společně se svými vrstevníky, školáci se zdravotním postižením chodit do škol se zdravými spolužáky a  vysokoškoláci se zdravotním postižením sdílet univerzitní život s ostatními studenty?

Partneři konsorcia si přejí, aby vůbec nebylo nutné si tuto otázku klást. V současné době však jiná možnost není. Musíme tedy ukázat, že odpověď na tuto otázku je ukotvena a postavena na kvalitním vědeckém výzkumu, ale že je také hluboce zakořeněna v naší společnosti, která je charakterizována solidaritou a rozmanitostí.

Všeobecné vzdělání v tom nejširším slova smyslu posiluje vzájemné porozumění, otevřenost, toleranci a lidskost. Takové všeobecné vzdělání je vzdělání inkluzivní. To zachází ještě o krok dále, než jeho předchůdce – integrační vzdělávání, které však zašlo příliš daleko směrem k segregaci dětí a studentů se zdravotním postižením. Naštěstí nebylo nikdy praktikováno na vysokoškolské úrovni.

Z právního hlediska je inkluzivní vzdělávání ukotveno v článku 24 Konvence OSN o právech osob se zdravotním postižením (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Prostřednictvím našeho kurzu a materiálů, publikovaných na portálu DARe-Learning tedy uvádíme vše do praxe a přinášíme myšlenku tohoto vzdělávání. Zveme Vás tímto k jejich využití.  
  
  Článek 24 Konvence OSN o právech osob se zdravotním postižením /anglicky/

Inkluzívní vzdělávání: struktura s pevnými základy