cz
A A A

Jazyk zdravotního postižení


Dovedete si představit, jak nepříjemně mohou působit některé výrazy, které popisují zdravotní postižení a které stále neúmyslně používáme, na osoby se zdravotním postižením?

Víte, jak moc jsou tyto výrazy negativně podbarvené, diskriminující a stigmatizující?

Víte, odkud pocházejí, znáte jejich etymologii, proč je používáme a proč bychom je měli přestat používat?

Pokud jste na všechny výše uvedené otázky odpověděli „ne“ nebo „nevím“, možná by stálo za to podívat se na tuto stránku. Připravili jsme ji pro všechny, kdo chtějí být nejen politicky korektní, ale chtějí také vyjádřit pochopení, všímavost a empatii vůči největší menšině ve společnosti, tj. k osobám se zdravotním postižením.

Tato stránka je určena zejména pro ty profesní skupiny, které se velkou měrou podílí na formování veřejného mínění: učitele, novináře, podnikatele a úředníky.

Žádné minoritní seskupení nechce být uráženo slovy nebo výrazy pronesenými o svých členech. Ačkoli polština zaznamenala a stále v této oblasti zaznamenává řadu změn, zdá se, že je tento proces nejpomalejší právě v tématu zdravotního postižení. Věříme, že obzvlášť tato stránka přispěje k jeho urychlení a lepšímu pochopení toho, proč je nutné náš jazyk reformovat. K tomu využíváme i zkušenosti z jiných zemí.


Níže uvádíme několik negativně a pozitivně zabarvených výrazů vztahující se k osobám se zdravotním postižením.

Stigmatizující/hanlivý výraz Doporučený výraz
handicap zdravotní postižení
mrzák, invalida, postižený, handicapovaný osoba se zdravotním postižením
postižení osoby se zdravotním postižením
slepý nevidomý, osoba se zrakovým postižením, slabozraký
hluchoněmý hluchoněmá osoba, nedoslýchaví lidé, osoba se sluchovým postižením
dítě/osoba se speciálními potřebami dítě/osoba se zdravotním postižením
zvláštní potřeby specifické požadavky/nároky
invalidní vozík mechanický/elektrický vozík
upoutaný na invalidní vozík osoba na vozíku, člověk pohybující se na vozíku
duševně zaostalý osoba s kognitivním/mentálním postižením, osoba s vývojovou poruchou
psychopat, paranoik, blázen osoba s duševním onemocněním
schizofrenik osoba trpící schizofrenií
epileptik osoba trpící epilepsií
autista osoba trpící autismem
Down, Mongol dítě/osoba se Downovým syndromem
spastik osoba s dětskou mozkovou obrnou, osoba s pohybovým postižením, osoba s postižením pohybového aparátu
diabetik osoba trpící diabetem
dítě/osoba vyžadující zvláštní péči dítě/osoba se zdravotním postižením
poznamenaný osudem osoba se zdravotním postižením
dyslektik osoba trpící dyslexií


Věříme, že by vás dále mohl zajímat článek od Bernard Quinna o reformované angličtině vztahující se k tématu zdravotního postižení. Text lze nalézt (link) zde.