cz
A A A

Inspirace
 

Po návštěvě některých evropských univerzit  jsme zjistili, že v navštívených zemích neexistuje hranice mezi handicapovanými osobami a zbytkem společnosti. V univerzitním kontextu to znamená neexistenci hranice mezi handicapovanými a nehandicapovanými studenty a akademickými pracovníky. Takto existují celé komunity osob se různými specifickými potřebami. Uvědomění si existence takovýchto potřeb u handicapovaných osob a způsobů, jak je možné je naplnit, bylo klíčovým faktorem v procesu hledání úprav a uzpůsobení podmínek. Tato informovanost byla rozvíjena dvěma směry – za pomocí koexistence a sdílení zkušeností v rámci univerzitního prostředí a proškolením v kurzech.

Po návratu do Krakova jsme tedy začali uvažovat, jak přesvědčit vyučující na Jagellonské univerzitě,  aby se do podobných kurzů zapojili.  Někoho najednou napadlo: „ Ukažme jim, že takové kurzy jsou dostupné a úspěšné i na univerzitách starších, než je Jagellonská.“

Brzy jsme proto zavítali na University of Cambridge (založenou v roce 1209) a Università degli Studi di Padova (Padovská univerzita) (1222). Ve třetí fázi projektu je naším partnerem Univerzita Karlova v Praze (1348).

Výše uvedená příhoda může ilustrovat naši inspiraci. Jsme velmi rádi, že se kurzy zaměřené na zvyšování informovanosti o různých formách znevýhodnění na Jagelonské univerzitě ujaly., což je zajistě způsobeno i skutečností, že přinášejí prospěch všem vyučujícícm, kteří v každodenním životě chtějí vybudovat obecný vzdělávací prostor pro handicapované i nehandicapované studenty. Tohoto cíle je možné dosáhnout a výsledky vaší vzdělávací snahy vám umožní pocítit naplno profesionální uspokojení. Vyzkoušejte si na vlastní kůži a zapojte se do kurzů DARe-Learning.