cz
A A A

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH STUDENTŮ


Film Zapisovatel v Braillu vypráví příběh nevidomého studenta, který používá moderní elektronické přístroje. Nevidomí lidé jsou obecně považováni za každodenní uživatele Braillu. Tento druh zápisu se však stává čím dál méně oblíbeným a většina nevidomých dnes využívá jiných možností, kterými jsou často moderní technologická řešení. Jedním z nich je zapisovatel v Braillu, který vychází z typického počítačového procesoru.  

 

Termín osoby se zrakovým postižením zahrnuje jak osoby nevidomé, tak i slabozraké. Tyto dvě skupiny se od sebe odlišují v několika aspektech jako je zraková ostrost, zorné pole, citlivost na světlo a kontrast, barevné vidění a vnímání tvarů a prostoru. Při hledání efektivní metody podpory vzdělávání studentů se zrakovým postižením je důležité si uvědomit, že můžeme ohodnotit jejich schopnosti učení a že díky moderním technologiím můžeme zajistit jejich účast při výuce a ve vzdělávacím procesu..
 

Problémy:

Během procesu učení je pro studenty se zrakovým postižením zejména obtížné:
•    používat vizuální materiály:
•    při výuce: prezentace, psaní na tabuli, instrukce
•    při práci s učebnicí nebo jinými tištěnými materiály, zejména pak takovými, které obsahují grafy a diagramy.
•    při řešení problémů:
•    převést výukový materiál do elektronické podoby nebo Braillu. To může být pro studenta samotného časově náročné ne-li nemožné (například obrázky, diagramy, grafy).
•    plně se účastnit při výuce, která zahrnuje přesné manuální činnosti.
•    skládat písemné zkoušky a testy.
 

Metody podpory vzdělávání

Zásady, které dále uvádíme, pokud jsou vhodně aplikovány a přizpůsobeny pro individuální potřebu, zlepší kvalitu vzdělávání pro nevidomé a slabozraké studenty. Aby byly zajištěny rovné vzdělávací příležitosti pro všechny, je nutné dodržovat:
 

Organizace výuky:

 • Studenti by měli mít možnost výuku si nahrávat. (Student může například podepsat prohlášení, že veškeré pořízené nahrávky budou sloužit pouze pro jeho osobní potřebu).
 • Studenti by měli mít možnost používat při výuce další vybavení: přenosný počítač, lupu, zvětšovací přístroj, zapisovatele v Braillu.
 • Obsah přednášek/seminářů by měl být v elektronické podobě v textovém formátu nebo v html, což umožňuje studentům používat čtečku obrazovky. Materiál by měl být poskytnut s dostatečným předstihem tak, aby se student stihl včas seznámit s tématem.
 • Vizuální části přednášky/prezentace, o kterých se mluví v dané chvíli, by měli být přenášejícím podrobně popsány. Promítaný text by měl být přečten nebo podrobně vysvětlen.
 • Vizuální obsah prezentace/přednášky by měl být dopodrobna popsán (informace prezentované v diagramech, grafech, tabulkách, atd). Formulace by měly být přesné a stimulující studentovu představivost.
 • Informace napsané na tabuli by měli být studentovi zároveň přečteny nahlas.
 • Slabozrakým studentům by měly být poskytnuty čitelné výukové materiály se zvětšenou velikostí písma (velikost písma záleží na dohodě se studentem).
 • Místnosti a laboratoře pro slabozraké studenty by měly být opatřeny kvalitním osvětlením.
 • Studentům by měl být poskytnut s patřičným předstihem seznam četby/témat ke zkoušce (osoba se zrakovým postižením potřebuje více času na úpravu materiálů ke čtení).
 • Pokud je to možné, měla by v místnostech být dobrá akustika.
 • O přesunutí nebo přemístění výuky by měli být studenti informováni s patřičným předstihem (nejlépe emailem), což pomůže studentům, kteří nové místo neznají, pomoci, aby dorazili včas.

Zkoušky a kredity:

Studenti by měli mít možnost skládat zkoušky/testy v upravené podobě. Tato forma by měla být známa s dostatečným předstihem a vytvořena ve spolupráci s Centrem na pomoc studentům se speciálními potřebami, což může zahrnovat:. 

 • písemné zkoušky mohou být skládány na počítači s řečovým syntetizátorem nebo s programem na zvětšování textu nebo pro zobrazení Braillu.
 • písemné zkoušky mohou být skládány za pomocí speciálních zkouškových listů se zvětšenou velikostí písma nebo v Braillu.
 • studenti by měli mít možnost si nahradit písemnou zkoušku zkouškou ústní.
 • doba zkoušení může být prodloužena.
 • studenti smí využít asistence.


V případě potřeby jsou zkoušky/testy upraveny podle individuálních potřeb, poruch učení a druhu postižení. Rovněž je důležité, aby se forma zkoušky se co nejvíce blížila formě platné pro ostatní studenty.
 

Literatura:

 • Nowak-Adamczyk D., Perdeus-Białek M., Szczocarz U. (red.), Wyrównywanie szans. Osoby niepełnosprawne na studiach przyrodniczych [Equal Opportunities. Students with Disability Majoring in Natural Sciences], Kraków 2011.
 • Vzdělávací materiál obsažený v manuále pro akademické pracovníky, který byl vytvořen během projektu DARE 2 (www.DareProject.eu).