cz
A A A

Partnerství v projektu DARe-Learning

 
 

Jagelonská univerzita v Krakově je nejstarší univerzitou v Polsku a zíroveň jednou z největších. Na této univerzitě se  snoubí dlouhá tradice s dynamickým rozvojem center pro humanitní a přírodní vědy. Jagelonská univerzita se řadí mezi nejžádanější univerzity u uchazečů o vysokoškolské vzdělání. Středisko na podporu studentů se speciálními potřebami vzniklo v roce 1999 a slouží jako podpůrné vzdělávací středisko pro studenty se zdravotním postižením a různými formami poruchy učení. Díky podpoře poskytované Střediskem mají studenti se zdravotním postižením stejný přístup ke vzdělání jako ostatní studenti univerzity bez ohledu na zdravotní postižení nebo poruchu učení. Středisko se podílí na činnostech a projektech, které podporují myšlenku znalostní společnosti a snižují míru sociální inkluze díky zavádění inkluzivního vzdělávání pro všechny.

 


Univerzita Pierre a Marie Curie v Paříži (UMPC) se zaměřuje zejména na oblast inženýringu a medicíny. Centrum po podporu studentů se speciálními potřebami patří k jedněm k nejstarším a v současné době má asi 250 klientů. Univerzita nabízí velké množství programů na podporu studentů se zdravotním postižením, které jim rovněž pomáhají zlepšit uplatnění na trhu práce.

 

 logo Charles UniversityUniverzita Karlova v Praze je nejstarší univerzitou ve střední Evropě založenou řimským císařem Karlem IV. V současné době nabízí obory humanitní, teologické, přírodní, lékařské a matematicko-fyzikální. Univerzita má své Informační a poradenské centrum na podporu studentů se speciálními potřebami.

 

 

 
 
 
 

Aristotelova univerzita v Soluni (A.U.Th) je největší univerzitou v Řecku. Nabízí vzdělání v různých oborech a specializacích Součástí univerzity je i Komise pro sociální pomoc a veřejné zdraví, která má na starosti zajistit rovný přístup studentům se zdravotním postižením ke vzdělání za pomoci nabídky různých služeb a programů pro slabozraké, neslyšící a nedoslýchavé studenty. Komise úzce spolupracuje s ostatními pracovišti na univerzitě a zajišťuje bezbariérový přístup a bezpečné prostředí v rámci celé univerzity.