cz
A A A

Quality Management Group – QMG

 

Quality Management Group je skupina externích expertů v rámci konsorcia DARe-Learning, která poskytuje partnerům projektu kozultace s ohledem na optimální dosažení výsledků a přenos znalostí založených na důvěryhodných zdrojích a nejnovějších poznatcích v oblasti kultury a výzkumu.

Současnými členy QMG jsou:

Shirley Evans je koordinátorkou projektů v Komisi pro společné informační systémy při TechDis (VB) - organizaci, která má vedoucí úlohu při zavádění inkluzivních technologií a specializuje se na konzultační činnost pro oblast vzdělávání. V neposlední řadě se věnuje výzkumu a hledání řešení současných problémů týkajících se osob se zdravotním postižením.

Bernard Quinn je ředitelem instituce Learning-Difference Ltd (VB), která nabízí školení a konzultační činnost společnostem při hledání optimálního řešení k přístupu k lidem se speciálními potřebami.

Gerard Lefranc pracuje jako inženýr v oblasti elektroniky a software a jako jeden z ředitelů skupiny Thales Group. Učastní se aktivit podporovaných fancouzskou vládou zaměřených na podporu zaměstnanosti studentů. Pracoval v komisi připravující pravidla pro inkluzi při hledání zaměstnání. V rámci skupiny Thales Group pracuje rovněž jako manažér programu pro vývoj technologií na podporu studentů se zdravotním postižením.