cz
A A A

Rovnost a odlišnost

 

Rovné příležitosti pro všechny občany, rovnost před zákonem, ochrana menšin a zajištění rovného přístupu k běžnému životu ve společnosti jsou základem demokracie a občanské společnosti.

Mezinárodní dokument, který by ukotvil garanci ochrany práv a rovného zacházení pro osoby se zdravotním postižením v signatářských státech je Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Všechny země zastoupené v konsorciu DARe-Learning tento dokument podepsali a ratifikovali.

Zde vám poskyneme obecný a srozumitelný výklad jednotlivých jejích článků. Jejich obsah nemá dopad pouze na osoby s postižením, ale také na řadu jiných sociálních skupin. Proč?

Odpověď na tuto otázku není snad ani důležitá. Doufejme, že přijetí úmluvy na sebe nenechá v Polsku dlouho čekat. Dovolíme si poskytnout Pokusíme se to dokázat v materiálech, které jsou uveřejněny na těchto internetových stránkách. V blízké budoucnosti zde také otevřeme diskusi o právu člověka s postižením na přístup ke kultuře. V mezičase vás zveme k návštěvě internetových stránek www.dotknijkultury.pl. Jde o společnou iniciativu Střediska podpůrných služeb pro studenty se zdravotním postižením Jagellonské univerzity a kolegia Maius, jehož cílem je zlepšit přístupnost kulturního bohatství a národního dědictví s ohledem na potřeby osob se zdravotním postižením.