cz
A A A

Vzdělávací kurzy

 

Kurzy, které jsou výsledkem projektu DARe-Learning, jsou zaměřeny na vysokoškolské pedagogy, kteří si chtějí zdokonalit své odborné kompetence v oblasti vzdělávání studentů se zdravotním postižením. Cílem kurzů je poskytnout účastníkům potřebné vědomosti o zdravotních postiženích a jejich důsledcích pro handicapované univerzitní studenty.

Vzdělávací kurzy, které nabízíme, jsou koncipovány jako skupinové a jsou navíc obohaceny doplňkovými e-learningovými moduly. Obsah kurzů je založen na širokém spektru metod, které aktivně využívají zkušeností jednotlivých účastníků. Výukové materiály mají podobu multimediální (vzdělávací filmy a prezentace), zatímco cvičení připravená pro účastníky jsou založena na aktivačních metodách, jako je brainstorming, diskuze nebo hrané scénky.

 E-learningové moduly pak slouží k utřídění klíčových informací získaných během workshopů a obsahují další materiály, které rozšiřují okruh již získaných informací. Rovněž obsahují úkoly a cvičení, které jsou vhodné k testování a kontrole dovedností, které účastník získal během kurzu.

Vzdělávací kurzy a e-learningové moduly se navzájem doplňují. Uvědomujeme si však, že v případě zdarma poskytované platformy pro distanční výuku si většina vyučujících zvolí pouze e-learningové kurzy (zejména z důvodů menší finanční náročnosti a větší dostupnosti). Snažíme se je tedy koncipovat jako výchozí bod na cestě k dalšímu studiu o zdravotních postiženích a rovněž jako inspiraci k dalšímu vzdělávání.

Proto bude e-learningová platforma doprovázena mnoha dalšími vzdělávacími materiály, které vytvořili partneři všech předchozích fází projektu DARE, i vlastními materiály autorů projektu. Tento bohatý zdroj vědomostí a zkušeností je nabízen na veřejně přístupné doméně v zemích, které se na projektu podílejí. Myšlenka inkluzivního vzdělávání tedy může být dále rozvíjena.