cz
A A A

Mezinárodní řídící skupina

 

Marie Doležalová, zástupce vedoucí Mediatéky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má zkušenosti s vedením evropských projektů, např. Leonardo da Vinci program LLP a s přípravou distančního vzdělávání nejen pro studenty se speciálními potřebami. Zabývá se zejména výukou cizího jazyka (angličtiny) pro studenty se speciálními potřebami, zejména pak studentů neslyšících a nedoslýchavých a výzkumem v oblasti výuky a učení se cizímu jazyku u těchto vysokoškolských studentů.

Kateřina Šámalová je zástupce vedoucí Informačního a poradenského centra Univerzity Karlovy v Praze. Má bohaté zkušenosti s prací na projektech a zpracováním materiálů na podporu studentů se speciálními potřebami.

Alexis Benos je profesorem na fakultě Sociální medicíny a základní zdravotní péče a předsedou Komise pro sociální a zdravotní oblast na Aristotelově univerzitě v Soluni. Dalšími členy Komise jsou: Antonis Galanopoulos - psycholog, Ioanna Paspala – z fakulty Tělesné výchovy a sportu, Spyros Kouzelis – tlumočník znakového jazyka, Lina Kyrgiafini – chemický inženýr, kteří jsou odpovědní za zajištění dopravy zdravotně postižených studentů z jejich domovů na Aristotelovu univerzitu v Soluni a zpět. Dále Komise pomáhá při akcích zaměřených na dárcovství krve a podílí se na činnosti Psychologického centra.

Fabienne Corre Menguy je vedoucí Střediska služeb na podporu zdravotně postižeých studentů na Univerzitě Pierre a Marie Curie v Paříži, přednáší o molekulární biologii a genetice. Rovněž iniciovala školení pro studenty týkající se zvyšování povědomí o zdravotním postižení a navázala spolupráci s podnikalským sektorem za účelem zlepšení uplatnění studentů se zdravotním postižním na trhu práce.

Sophie Bravy pracuje ve Středisku služeb na podporu studentů se speciálními potřebami na Univerzitě Pierre Marie Curie v Paříži a je odpovědná za finanční stránku projektu a aktivně se účastní setkání partnerů projektuDARe-Learning.

Ireneusz Białek je vedoucím Střediska služeb na podporu studentů se speciálními potřebami na Jagelonské univerzitě. Má bohaté zkušenosti na národní a mezinárodní úrovni v oblasti sociální inkluze osob se zdravotním postižením. Je hlavním iniciátorem a koordinátorem projektů DARE.

Jacek Urbaniec pracuje jako vedoucí Centra distančního vzdělávání na Jagelonské univerzitě. Má bohaté zkušenosti s přípravou e-learningové platformy podle univerzitních standardů, jakož i s tvorbou vytváření materiálů pro e-learning a blended learning.

Małgorzata Perdeus–Białek je školitelkou a specialistkou v oblasti školení a práce s osobami se zdravotním postižením. Pracuje ve Středisku služeb na podporu studentů se speciálními potřebami na Jagelonské univerzitě. Vytvořila teoretickou i praktickou část metodologického materiálu pro tuto oblast, jakož i manuál o právech osob se zdravotním postižením ve společnosti. Je jedním z iniciátorů projektů DARE a autorkou školících materiálů.

Dagmara Nowak–Adamczyk pracuje ve Středisku služeb na podporu studentů se speciálními potřebami na Jagelonské univerzitě jako konzultantka pro studenty se zdravotním postižením. Zaměřuje se zejména na vzdělávání osob neslyšících a nedoslýchavých. Aktivně se zúčastnila mnoha konferencí a akademických diskusí na národní i mezinárodní úrovni. Spolupodílela se na vytváření projektů DARE a DARE 2.

Magdalena Ziemnicka pracuje ve Středisku služeb na podporu studentů se speciálními potřebami na Jagelonské univerzitě jako konzultantka pro studenty se speciálními potřebami. Byla odpovědná za přípravu a řízení pracovních balíčků v projektech DARE a DARE 2.

Katarzyna Duraj-Per pracuje na pozici finančního manažéra ve Středisku služeb na podporu studentů se speciálními potřebami na Jagelonské univerzitě a je odpovědná za finanční stránku projektu včetně monitorování rozpočtu, kontroly finančních zpráv a závěrečného vyúčtování projektu.

Agata Kruczek pracuje na pozici asistentky finančního manažéra ve Středisku služeb na podporu studentů se speciálními potřebami na Jagelonské univerzitě a podílí se na zpracování a monitorování výdajů v projeku.

Marta Bylica pracuje jako PR Officer ve Středisku služeb na podporu studentů se speciálními potřebami na Jagelonské univerzitě. Má za úkol vytváření propagačního materiálu a úpravu textů podle standardů EU. Spolupracuje s médii při organizaci prezentaci projektu veřejnosti.