gr
A A A

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

Φιλμ «Μια επαγγελματίας πηγαίνει… για ψώνια»

 

Η κινητική αναπηρία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. Αυτού του είδους η διαταραχή μπορεί να περιορίζει τη λειτουργία ολόκληρου του σώματος ή κάποιου μέρους του σώματος (άνω άκρα, κάτω άκρα, σπονδυλική στήλη). Μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη. Η κινητική αναπηρία μπορεί να οφείλεται σε  διάφορες αιτίες, όπως στην εγκεφαλική παράλυση, στη σκλήρυνση κατά πλάκας, σε τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη, σε τραυματισμούς από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, στη μυϊκή ατροφία.

 

Δυσκολίες:

Κατά τη μαθησιακή διαδικασία, τα άτομα με κινητικές αναπηρίες μπορεί να δυσκολεύονται:

·         Να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου

·         Να μετακινηθούν γρήγορα από την μια αίθουσα στην άλλη και από κτίριο σε κτίριο

·         Να παραμένουν στην ίδια θέση για πολλή ώρα, π.χ. για τους φοιτητές με διαταραχές στην σπονδυλική στήλη είναι επώδυνη η παραμονή τους στην τάξη για πολλές ώρες 

·         Να εκτελούν με ακρίβεια δραστηριότητες με τα χέρια τους, π.χ.: για τους φοιτητές με αναπηρίες στα χέρια είναι δύσκολο να κρατάνε σημειώσεις ή να συμμετέχουν πλήρως σε εργαστήρια (δεν είναι σε θέση να εκτελούν πειράματα)

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το να ζει κανείς με κινητικές αναπηρίες μπορεί να σημαίνει ότι έχει και πρόσθετα προβλήματα, μεταξύ άλλων δυσκολίες στην ομιλία και στην μνήμη, προβλήματα με την απομνημόνευση και την επεξεργασία πληροφοριών, αντιληπτικές δυσκολίες, και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τον πόνο.

Στρατηγικές ενίσχυσης του εκπαιδευτικού έργου

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες, αν εφαρμοστούν κατάλληλα και προσαρμοστούν στις ατομικές απαιτήσεις του κάθε φοιτητή, θα βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε φοιτητές με κινητικές αναπηρίες. Προκειμένου να παρέχονται ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Όσον αφορά στην οργάνωση του μαθήματος:

·         Οι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προσβάσιμες για τους φοιτητές που χρησιμοποιούν αμαξίδιο για ΑμεΑ ή πατερίτσες. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε θα πρέπει τα μαθήματα να μεταφέρονται σε αίθουσες όπου μπορεί να πηγαίνει ο φοιτητής∙ για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνονται στο ισόγειο.

·         Η πρόσβαση στις αίθουσες των μαθημάτων θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη για όλους τους φοιτητές. Να φροντίζετε τα θρανία και οι καρέκλες, καθώς και όλος ο εξοπλισμός της αίθουσας να είναι έτσι τοποθετημένα στο χώρο, ώστε να μπορούν οι φοιτητές που χρησιμοποιούν αμαξίδιο για ΑμεΑ ή πατερίτσες να μπαίνουν μέσα και να κινούνται άνετα και ελεύθερα.  Να φροντίζετε να μην είναι βαριές οι πόρτες ή πολύ ψηλό το κατώφλι στην αίθουσα και να μαθαίνετε πόση ώρα χρειάζεται για να φτάσει κανείς στο κτίριο.

·         Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να μετακινείται από αίθουσα σε αίθουσα  ή από κτίριο σε κτίριο.

·         Αν ο φοιτητής έχει προβλήματα στην ομιλία, να του δίνετε το χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει τη σκέψη του με το δικό του ρυθμό.  Είναι σημαντικό να αφιερώνετε αρκετό χρόνο και να καταβάλλετε αρκετή προσπάθεια για να κατανοήσετε τη δική του συνεισφορά στο μάθημα και να μην ολοκληρώνετε εσείς τη φράση του.  Αν δεν μπορέσετε να καταλάβετε τι εννοεί, ζητήστε του / της να το επαναλάβει.

·         Ένας φοιτητής με αναπηρία στα άνω άκρα θα πρέπει να έχει κάποιον βοηθό στη διάθεσή του για να τον βοηθήσει να κάνει πράγματα που δεν μπορεί από μόνος του (π.χ. ένα πείραμα στο εργαστήριο). Να εξασφαλίζετε ότι ο βοηθός κινείται κάτω από τις υποδείξεις του φοιτητή και ότι δεν κάνει από μόνος του τη δουλειά που πρέπει να κάνει ο φοιτητής ή δεν ερμηνεύει τα αποτελέσματα του πειράματος ο ίδιος αντί για το φοιτητή.

·         Αν ο φοιτητής δυσκολεύεται να κρατήσει σημειώσεις στο μάθημα, τότε θα πρέπει να του επιτρέπετε να το μαγνητοφωνήσει και / ή να του δίνετε διδακτικό υλικό πολύ πριν την έναρξη του μαθήματος, για να ενισχύσετε την ενεργό συμμετοχή του.

 

Όσον αφορά στις εξετάσεις και στη βαθμολογία:

Η μορφή των εξετάσεων και των τεστ θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του φοιτητή και στο είδος της αναπηρίας που έχει. Η μορφή αυτή θα πρέπει να αποφασίζεται πολύ πριν την έναρξη της εξεταστικής και μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

·         Ένας φοιτητής που δυσκολεύεται να γράψει γρήγορα και ευανάγνωστα, θα πρέπει να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του όταν δίνει γραπτές εξετάσεις.

·         Ένας φοιτητής που δυσκολεύεται να γράψει με το χέρι του, μπορεί να του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει Η/Υ στην αίθουσα ή να ζητήσει κάποιον βοηθό.

·         Ένας φοιτητής με διαταραχές στην ομιλία έχει το δικαίωμα να δώσει γραπτές εξετάσεις αντί για προφορικές.

Άλλα θέματα:

·           Όταν απευθύνεστε σε ένα φοιτητή με αμαξίδιο για ΑμεΑ, να στέκεστε με τέτοιον τρόπο, που να διατηρείτε οπτική επαφή μαζί του. Να αποφεύγετε να στέκεστε ακριβώς μπροστά του ή να τον / την κοιτάτε από ψηλά.

·           Να έχετε κατά νου ότι δεν πρέπει ούτε να του επιβάλετε τη βοήθειά σας ούτε να σπρώξετε το αμαξίδιο για ΑμεΑ χωρίς τη συναίνεση του ίδιου του ατόμου που το χρησιμοποιεί, διότι μπορεί να νιώσει ότι παραβιάζετε τον προσωπικό του χώρο. Αν νομίζετε ότι η βοήθειά σας είναι απαραίτητη, τότε ρωτήστε το ίδιο το άτομο αν την έχει ανάγκη ή όχι.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Nowak-Adamczyk D., Perdeus-Białek M., Szczocarz U. (red.), Wyrównywanie szans. Osoby niepełnosprawne na studiach przyrodniczych [Ισότητα Ευκαιριών: Φοιτητές με Αναπηρία που σπουδάζουν Φυσικές Επιστήμες],  Κρακοβία 2011

Εκπαιδευτικό υλικό προερχόμενο από το Εγχειρίδιο Διδασκόντων, που καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια του Προγράμματος DARE2 (www.DareProject.eu ).