pl
A A A

Jak korzystać z platformy?

Platforma zdalnego nauczania jest aplikacją internetową służącą do tworzenia zasobów edukacyjnych oraz prowadzenia zajęć. Wspomaga ona zarówno prowadzącego zajęcia, jak i uczestnika kursu, dostarczając im narzędzi pozwalających na komunikację, pracę grupową oraz mechanizmy sprawdzające wiedzę. Poradnik ten stanowi wprowadzenie do korzystania z podstawowych mechanizmów platformy.

grafika do pierwszego logowania1. Pierwsze logowanie
Logowanie do platformy odbywa się poprzez formularz umieszczony w prawym górnym rogu szablonu graficznego. Logując się, należy wprowadzić otrzymaną nazwę użytkownika oraz hasło.
Podczas pierwszego logowania platforma poprosi o zmianę hasła, co służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Wyświetlony formularz należy wypełnić zgodnie z opisami pól, a następnie zatwierdzić.
Po poprawnym zalogowaniu się do platformy automatycznie zostaje otwarta strona główna, gdzie wyświetlone są wszystkie kursy, do których dany użytkownik ma dostęp.
 
Przy nieudanej próbie logowania, pojawi się ekran, na którym znajduje się odnośnik przekierowujący do procedury resetowania hasła. Po wpisaniu swojej nazwy użytkownika lub adresu e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość. Aby uzyskać nowe hasło należy postępować zgodnie ze znajdującymi się w niej instrukcjami. 
 
grafika "moje kursy"
 
 
 
2. Moje kursy
Kursy dostępne dla danego użytkownika znajdują się na stronie głównej platformy pod napisem „Moje kursy” oraz w bloku Nawigacja po prawej stronie ekranu. Należy kliknąć w nazwę kursu, aby rozpocząć i wyświetlić jego główną stronę.
 
Są na niej obiekty (zasoby, aktywności) utworzone przez prowadzącego. Jedne przechowują treść (strony, książki), inne umożliwiają wymianę poglądów (fora), komunikację lub sprawdzenie wiedzy (testy). Każdy zasób można otworzyć, aby zapoznać się z jego treścią.
 
Można też wrócić do strony głównej kursu lub przejść do sąsiedniego zasobu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Wiadomości
Każdy z użytkowników platformy może wysłać wiadomość tekstową do innego zarejestrowanego użytkownika. Wiadomości służą przede wszystkim do prywatnej korespondencji. Usługa ta nie jest związana z kursem, w jakim uczestniczy użytkownik, lecz z jego profilem na platformie. Dzięki temu możliwe jest komunikowanie się z użytkownikami korzystającymi z innych kursów, lecz zarejestrowanymi na platformie. Wykorzystując funkcję  „szukaj” można znaleźć każdą osobę. Platforma informuje o nadejściu nowych wiadomości (także przesyłając powiadomienie na e-mail, gdy użytkownik nie jest zalogowany w momencie otrzymania wiadomości) oraz przechowuje ich historię. 
 
grafika wiadomości w wersji polskiej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby wysłać wiadomość należy wyświetlić ekran komunikatora poprzez kliknięcie w odnośniku Wiadomości, a następnie wybrać nazwisko adresata i w oknie napisać treść wiadomości. Odnośniki do ekranu umożliwiającego wysłanie wiadomości znajdują się w bloku Nawigacja.  
    
4. Fora dyskusyjne
„Forum dyskusyjne” (ang. discussion forum) to zasób pozwalający na wymianę informacji argumentów i uwag pomiędzy uczestnikami kursu. W swojej standardowej formie jedno forum umożliwia tworzenie wielu tematów (ang. topics) zwanych też dyskusjami lub wątkami. Użytkownik może utworzyć nowy temat oraz zamieszczać wypowiedzi do istniejących tematów. Istnieją też fora ograniczone do jednego tematu. Tworzenie kolejnego tematu rozpoczyna się poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj nowy temat dyskusji”. Dla nowego wątku wpisuje się jej temat i treść wypowiedzi. Należy pamiętać, że nie wszystkie fora pozwalają, by uczestnik tworzył nowy temat. 
 
W standardowym forum użytkownik może dodawać wypowiedź zarówno do tematu, jak i do każdej z poprzednich wypowiedzi. System publikuje wiadomość z pewnym opóźnieniem (zwykle 30 minut) od jej wpisania. W ciągu tego czasu można swoją wypowiedź zmodyfikować lub usunąć. System wysyła kopię każdej nowej wiadomości do skrzynek pocztowych tych uczestników, którzy mają subskrypcję danego forum. 
 
grafika forum dyskusyjnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O zapisie na forum decyduje osoba zakładająca forum. Jeżeli ustawi ona obowiązkową subskrypcję, to każdy uczestnik kursu będzie zapisany do tego forum i otrzyma na swą skrzynkę każdą zamieszczoną wypowiedź. Zwykle obowiązkową subskrypcję ma forum poświęcone ważnym sprawom organizacyjnym (np. ogłoszenia, aktualności). Z takiego forum nie można się wypisać.
 
W większości wypadków prowadzący zostawia uczestnikowi decyzję o zapisaniu się na forum (subskrypcja opcjonalna). Wówczas po otwarciu forum w bloku „Ustawienia”, pojawia się opcja „Administracja forum”, a w niej polecenie „Zapisz się” na to forum lub „Wypisz się z tego forum”. Możliwość zapisania się na forum pojawia się też przy zamieszczaniu wypowiedzi na danym forum.
 
5. Ja na platformie
Platforma przechowuje podstawowe dane użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), dane dodatkowe (np. miasto) oraz ustawienia jego konta. Zestaw tych informacji nazywany jest profilem użytkownika. Wyświetlając profil, można zapoznać się też z historią swojej aktywności (np. datą ostatniego dostępu czy swoimi wypowiedziami na wszystkich forach). Niektóre dane w profilu można zmienić, np. swoje zdjęcie.
 
grafika "ja na platformie"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poza aktywnościami w kursach, użytkownik może wysyłać wiadomości, prowadzić blog, przechowywać pliki i konfigurować swoją stronę domową. Funkcje te dostępne są z poziomu profilu użytkownika. 
Zestaw poleceń związanych z profilem zawarty jest w bloku „Nawigacja” w opcji „Mój profil”.
 
Użytkownik może umieścić na platformie swoje zdjęcie (avatar). Będzie ono widoczne dla innych np. przy jego wypowiedziach na forum dyskusyjnym, na czacie, w wiadomościach. Aby dodać swoje zdjęcie, należy wybrać polecenie „Modyfikuj profil” w opcji „Ustawienia” mojego profilu w bloku Ustawienia. Kliknięcie przycisku Wybierz plik rozpoczyna proces wskazywania pliku zawierającego zdjęcie i przesyłania go z komputera lokalnego na platformę. Po zakończeniu przesyłania należy zatwierdzić zmiany klikając przycisk Zmień profil na dole strony. Zdjęcie jest przechowywane w tzw. profilu użytkownika. Zdjęcie powinno być przygotowane w pliku w formacie .jpg lub .png. Na platformie zmniejszane jest do rozmiaru 100 x 100 pikseli.
 
6. Gra edukacyjna „Jan i inni”
Gra edukacyjna „Jan i inni” została napisana w oparciu o doświadczenia akademickie 4 studentów i ich wykładowców. Bohaterowie gry: Jan, Julia, Piotr i Barbara istnieli w rzeczywistości, otrzymali wsparcie edukacyjne na swojej uczelni i dzięki niemu mogli z sukcesem ukończyć studia. Zadaniem uczestnika kursu jest „poprowadzenie” każdego z nich przez jeden z przedmiotów. Uzyskanie zaliczenia przez studentów-bohaterów każdej ze ścieżek będzie równoznaczne z zaliczeniem szkolenia DARe-Learning przez nauczyciela – uczestnika niniejszego kursu. Każda ze ścieżek rozpoczyna się tekstem wprowadzającym w historię studenta oraz problemy, na jakie natrafi on w czasie studiów. Po przeczytaniu wprowadzenia należy, spośród wyświetlonej listy wyborów wybrać ten, który uczestnik uzna za najwłaściwszy. Po kliknięciu w wybrany link wyświetli się kolejny ekran z komentarzem dotyczącym dokonanego wyboru oraz kolejnym zadaniem do wykonania. Sekwencja niewłaściwych wyborów odsyła uczestnika na początek ścieżki.
 
grafika gry